česky english deutsch polski <<< >>>

Libotínské doly

Havirňa (336 m n.m.)

V prostoru libotínských lesů se nachází jedny z nejrozsáhlejších pozůstatků po těžbě železných rud na území geoparku. Dobývány zde byly čočky pelokarbonátů (pelosideritů) převážně z jílovců hradišťského souvrství. Těžba zde probíhala od 17. století, přičemž vrcholu dosáhla okolo poloviny 19. století. Vytěžená ruda byla na vozech odvážena nejprve do hutí ve Frýdlantě nad Ostravicí a posléze do Vítkovic. Těžba těchto poměrně chudých rud v Podbeskydí stála za rozvojem hutního průmyslu na Ostravsku. Útlum těžby nastal po vybudování železnice do Ostravy, která usnadnila dovoz kvalitních rud ze Skandinávie. Těžba na Libotíně byla podle archivních záznamů definitivně ukončena 20. 11. 1866.

V době největšího rozmachu těžby pracovalo ve Štramberku přes 300 havířů. Na počátku 19. století zde pracovali převážně cizí horníci. Místní lidé se havířině začali věnovat až později v souvislosti s postupným úpadkem domácího tkalcovství. Těžba rudy probíhala velmi rychle a intenzivně. Každý rok bylo několik šachet otevíráno a rovněž několik již vytěžených zasypáváno. Například v roce 1842 bylo 19 šachet otevřeno a 4 zasypány. Po této intenzivní důlní činnosti zůstalo v Libotínském lese množství hald hlušiny, odvalů, terénních zářezů a propadlých ústí šachet.

celkový pohled na doly v podání kronikáře Josefa Holuba

celkový pohled na doly v podání kronikáře Josefa Holuba

detail vstupu do štoly v podání kronikáře Josefa Holuba

detail vstupu do štoly v podání kronikáře Josefa Holuba

GPS pozice

N 49° 34.967', E 18° 5.383'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://