česky english deutsch polski >>>

Libotínské doly

Havírenská studánka (330 m n.m.)

Trvalý a silný pramen vody vyvěrá z pravého břehu potoka Libotínky na bázi odvalu hlušiny (černých jílovců hradišťských vrstev) ze zaniklých dolů na železnou rudu. Pramen s vydatností 3,3 l/min. byl před nedávnem opraven vlastníkem pozemku – Lesy ČR. V okolním lesním porostu jsou patrné výrazné pozůstatky po těžbě železné rudy – pelokarbonátů. Čočky a zlomky těchto pelokarbonátů je možno nalézt i v korytě potoka, který protéká důlním polem. V době maximálního rozmachu těžby se havíři ve zdejším revíru nechovali příliš šetrně jak ostatně dosvědčují četné záznamy o sporech s majitelem pozemku, Tereziánskou akademií ve Vídni. O živelnosti těžby hovoří například jeden z mnohých dopisů ředitelství Tereziánské akademie Oberamtu v Novém Jičíně z 18. 4. 1845: „…byly otevřeny tři nové šachty mimo stanovenou parcelu bez předchozí dohody. Jakým právem? Jak bylo postaráno o náhradu?…“ I přes to, že před 150 lety zde probíhalo rozsáhlé dolování rudy, jsou okolní lesní porosty velmi bohaté na ohrožené druhy rostlin a živočichů. Tato pestrost vyniká obzvláště v jarním a předjarním období, kdy kvetou významné hajní druhy rostlin. Nalezneme zde mimo jiné kyčelnici žláznatou, kyčelnici devítilistou, lýkovec jedovatý, lilii zlatohlavou či bohatou populaci mloka skvrnitého.

Lilie zlatohlavá

Lilie zlatohlavá

Lýkovec jedovatý

Lýkovec jedovatý

GPS pozice

N 49° 34.942', E 18° 5.534'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark Podbeskydí/Občanské sdružení Hájenka
Ing. Dalibor Kvita
Tel.:604526114
e-mail:hajenka@centrum.cz
http://