česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Skučák 2

Základní informace

PR Skučák v obci Rychvald patří mezi nevýznamnější rybniční lokality na území Moravskoslezského kraje mimo CHKO Poodří. Rybník Skučák představuje jeden z nejstarších dokladů rybníkářství na Karvinsku a je ukázkou rybníka z historického hlediska typického pro oblast ostravsko-karvinské pánve. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 30,08 ha.

Předmět ochrany

Hlavním motivem ochrany jsou společenstva vodních rostlin s kriticky ohroženým plavínem štítnatým (Nymphoides peltata) a nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). Lokalita je hnízdištěm a na tahu shromaždištěm řady dnes již mizejících druhů ptáků.

Rostlinstvo

V době vyhlášení byla vodní hladina pokryta chráněným plavínem štítnatým (Nymphoides peltata) a nepukalkou plovoucí (Salvinia natans). V důsledku zavedení intenzivního chovu ryb, včetně býložravých, tyto druhy vymizely. V roce 2005 byla provedena celková revitalizace území za finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Rybník byl odbahněn, byly vybudovány čtyři ostrovy a vyhloubeny tůně v rákosinách. Na rybníce se obnovilo litorální pásmo navazující přímo na vodní hladinu, které před zásahem úplně chybělo. Hned v prvním roce se zde objevila řada rostlinných a živočišných druhů, které nebyly z tohoto území již řadu let udávány. Byla nastartována samovolná obnova plavínu štítnatého, druhu, který v posledních desetiletích masivně mizí z naší přírody.

Salvinia natans

Salvinia natans

Skučák

Skučák

Skučák 1

Skučák 1

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 51.948', E 18° 23.320'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz