česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

EVL Skalské rašeliniště

Základní informace

Jedná se o rašeliniště v Nízkém Jeseníku, na jihovýchodním svahu Dobřečovské hory. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1970 na rozloze 45,50 ha.

Předmět ochrany

Jediná recentně známá lokalita výskytu mechu srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) v Moravskoslezském kraji. Oblast je zároveň vyhlášena jako PR Skalské rašeliniště.

Srpnatka fermežová

Srpnatka fermežová je dvoudomý, jen velmi vzácně plodný, dlouhověký mech tvořící až několik cm2 velké trsy. Svým výskytem je vázána na otevřená, či slabě zastíněná, trvale vlhká stanoviště – převážně nížinná a přechodová rašeliniště, bažinaté louky, vlhká místa či okraje zrašelinělých jezer se slabě kyselým až slabě zásaditým pH, s větším množstvím bází, ne však vápenatých iontů. Jedná se o konkurenčně slabý mech, který se při narušení a částečném zničení lokality při návratu k původnímu managementu jen velmi těžce vrací zpět. Výskyt druhu negativně ovlivňují změny vodního režimu, změny způsobu obhospodařování a zásahy do porostů vedoucí ke změnám jejich druhového složení. Řada lokalit tohoto druhu, které byly známy z minulosti, zanikla v důsledku ničení přirozených stanovišť, upuštění od extenzivního obhospodařování (kosení/pastva) rašelinišť a rašelinných luk, zintenzivnění zemědělského využívání a celkového zvyšování obsahu živin.

Skalské rašeliniště

Skalské rašeliniště

Skalské rašeliniště 1

Skalské rašeliniště 1

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.761', E 17° 13.399'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz