česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Skalské rašeliniště

Základní informace

Jedná se o rašeliniště v Nízkém Jeseníku, na jihovýchodním svahu Dobřečovské hory. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1970 na rozloze 45,50 ha.

Předmět ochrany

Svým charakterem patří lokalita k tzv. odtokovým pramenním rašeliništím. Na jejím území bylo zjištěno 11 výraznějších pramenních vývěrů. Z původně rozsáhlého bezlesí se dnes zachovaly dvě menší rašelinné loučky. Jako jediná recentně známá lokalita výskytu mechu srpnatky fermežové (Drepanocladus vernicosus) v Moravskoslezském kraji byla toto oblast zároveň vyhlášena jako EVL.

Živá příroda

Nejcennější částí rezervace jsou nejvlhčí rašeliniště s porosty zelených a hnědých rašeliníků sekcí Cuspidata a Subsecunda. Tady je soustředěna zdejší populace rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), která byla v minulosti mnohem hojnější a přechodně zaujímala plochy mnoha arů. Většinu dnešní bezlesé části rašeliniště pokrývá mozaika různorodých sukcesních stadií a společenstev, roste zde vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium) aj. Na bezlesých plochách najdeme orchideje korálici trojklannou (Corallorhiza trifida), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a listenatý (Dactylorhiza longebracteata). Mezi další významné druhy patří klikva bahenní (Oxycoccus palustris), tučnice obecná (Pinguicula vulgaris) a violka bahenní (Viola palustris). Původně bezlesé rašeliniště v posledních desetiletích z větší části zarostlo nálety dřevin. Skalské rašeliniště je pravděpodobně jedinou recentní lokalitou severského druhu nosatce Bagous frit v ČR.

Drosera rotundifolia

Drosera rotundifolia

Menyanthes trifoliata

Menyanthes trifoliata

Dactylorhiza longebracteata

Dactylorhiza longebracteata

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.761', E 17° 13.399'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz