česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Rybníky v Trnávce 2

Základní informace

Přírodní rezervace se nachází v zámeckém parku přímo v obci Trnávka. Vyhlášena byla v roce 2002 na rozloze 14,28 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je soustava rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku říčky Trnávky představující významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Zámek

Barokní zámek pochází z 18. století a je tvořen jednopatrovou obdélnou budovou, krytou mansardovou střechou. Vystavěn byl na místě malé středověké tvrze pravděpodobně Josefem Víktorinem z Harasova. Vedle zámecké budovy je dochován i bývalý vrchnostenský dvůr s tzv. „Zámečkem“, jenž sloužil jako budova pro úředníky bývalého správního statku. Tento objekt je rovněž krytý mansardovou střechou pozdně barokního stylu. K zámku přiléhá částečně dochovaný přírodně krajinářský park z 19. století. Jeho součástí je zámecký rybník, jenž snad tvořil přírodní ochranu v rámci opevnění bývalé tvrze. V roce 1947 přešel zámek do majetku obce. V současné době zde sídlí obecní úřad a zrestaurované místnosti zámku jsou využívány ke společenským akcím.

Zámecký park

Zámecký park

Zámek 1

Zámek 1

Zámek 2

Zámek 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 40.997', E 18° 10.923'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz