česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Rybníky v Trnávce 1

Základní informace

Přírodní rezervace se nachází v zámeckém parku přímo v obci Trnávka. Vyhlášena byla v roce 2002 na rozloze 14,28 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je soustava rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku říčky Trnávky představující významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Živá příroda

Vodní tok Trnávky doprovázejí jasanovo-olšové luhy s převažující olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), příměsí lip (Tilia spp.) a javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Z hlediska výskytu ohrožených druhů jsou nejvýznamnější rybniční biotopy. Dominantními rostlinami jsou okřehek menší (Lemna minor) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Nalezneme zde kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a ve velmi silné populaci kriticky ohrožený druh nepukalku plovoucí (Salvinia natans). V rezervaci žijí stabilní populace skokana krátkonohého (Rana lessonae) a silně ohroženého čolka obecného (Triturus vulgaris). Dále byla pozorována kuňka obecná (Bombina bombina), ohrožené druhy ropucha zelená (Bufo viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a silně ohrožená rosnička zelená (Hyla arborea). Rybníky jsou využívány k extenzivnímu chovu ryb. V rámci revitalizace byly upraveny hráze a dna rybníků tak, aby vytvořily příznivé prostředí pro rozmnožování obojživelníků. Pod silnicí spojující Brušperk s Trnávkou byly vybudovány podchody pro bezpečnou migraci obojživelníků.

Rana lessonae

Rana lessonae

Bufo viridis

Bufo viridis

Rybníky v Trnávce

Rybníky v Trnávce

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 40.969', E 18° 10.900'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz