česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Rezavka

Základní informace

Přírodní rezervaci Rezavka tvoří trvale zvodnělé staré rameno Odry spolu s napájecí strouhou. Poklesy způsobené těžbou uhlí zapříčinily v západní části Vrbenského rybníka vznik terénní deprese, která je nyní trvale zatopena vodou. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1998, zaujímá rozlohu 83,68 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je komplex lužního lesa kolem trvale zvodnělého slepého ramene Odry a rozsáhlé rákosiny Vrbenského rybníka.

Živá příroda

Území tvoří lesní komplex jilmových doubrav spolu s mokřadními olšinami. V podrostu najdeme řadu zvláště chráněných rostlin – kruštík polabský (Epipactis albensis), sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), lilii zlatohlávek (Lilium martagon) a kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Mimo to v luhu rostou nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které řadíme mezi druhy regionálně významné. V mrtvých ramenech roste žebratka bahenní (Hottonia palustris), rozmnožuje se zde např. čolek velký (Triturus cristatus) a skokan ostronosý (Rana arvalis). Území poskytuje díky rozmanitosti biotopů vhodné podmínky také mnoha druhům bezobratlých, ryb, ptáků a savců. Přírodní rezervace je pozoruhodná také z pohledu mykologického, lze zde nalézt např. ohnivec rakouský (Sarcoscypha austriaca), šťavnatku narudlou (Hygrophorus leucophaeus), bělochoroš jabloňový (Aurantioporus fissilis), ostropórku lužní (Oxyporus late-marginatus), pevník kaštanový (Lopharia spadicea) a bradavnatku Eutypa scoparia.

Lilium martagon

Lilium martagon

Iris pseudacorus

Iris pseudacorus

Rana arvalis

Rana arvalis

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.991', E 18° 12.693'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz