česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Radim

Základní informace

Přírodní rezervace o celkové rozloze 19,25 ha byla vyhlášena v roce 1969. Rezervace zaujímá vrcholovou část a severní svah pahorku Kopřivná a okolí vrchu nazvaného U dubu, na pravém břehu vodního toku Krasovka. Nadmořská výška rezervace se pohybuje v rozmezí 430 – 556 m n. m.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou zbytky přirozených květnatých bučin s autochtonním jesenickým modřínem (Larix decidua subsp. polonica). Místy je vtroušen javor klen a jilm horský.

Živá příroda

V podrostu květnatých bučin rostou typické druhy, jako je např. svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), pšeníčko rozkladité (Milium effusum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Vzhledem k nadmořské výšce a kontaktu s dubohabřinami na protějších svazích se objevují současně také druhy horských bučin, např. věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum). Hojné jsou také druhy níže navazujících dubohabřin a kyselých bučin, např. jaterník podléška (Hepatica nobilis), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia), konvalinka vonná (Convallaria majalis), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), bika bělavá (Luzula luzuloides), lipnice hajní (Poa nemoralis), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), mateřka trojžilná (Moehringia trinervia) aj. Zajímavostí keřového patra je výskyt obou druhů našich zimolezů – zimolezu černého (Lonicera nigra) a zimolezu obecného (Lonicera xylosteum).

Mercurialis perennis

Mercurialis perennis

Hepatica nobilis

Hepatica nobilis

Stellaria holostea

Stellaria holostea

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 5.593', E 17° 34.628'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz