česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Pustá Rudná

Základní informace

Přírodní rezervaci Pustá Rudná najdeme severně od obce Andělská Hora. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1989, zaujímá rozlohu 1,92 ha a je v nadmořské výšce 703 – 734 m.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou pestré suchomilné i vlhkomilné louky na úbočí Kamenné hůrky, členěné remízy na kamenitých mezích. Na okrajích mezí se daří silně ohrožené lilii cibulkonosné (Lilium bulbiferum).

Živá příroda

Populace lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum) je v současnosti vázána především na okraje dřevinami zarostlých mezí. Na nepravidelně kosených okrajích luk lze nalézt i kriticky ohroženou pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea) a ohrožený vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Při průzkumech v roce 2010 byl navíc zaznamenán prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), krtičník žláznatý (Scrophularia scopolii) a kýchavice bílá Lobelova (Veratrum album subsp. lobelianum). Na několika místech byl nalezen invazní druh vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus). Na zarostlých kamenicích rostou bříza bělokorá (Betula pendula), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula) a vrba jíva (Salix caprea), místy hloh obecný (Crataegus laevigata) a růže šípková (Rosa canina), ojediněle lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a růže převislá (Rosa pendulina). V bylinném podrostu se vyskytují charakteristické druhy bučin, např. bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata).

Gymnadenia conopsea,Platanthera bifolia

Gymnadenia conopsea,Platan­thera bifolia

Pustá Rudná 1

Pustá Rudná 1

Pustá Rudná 2

Pustá Rudná 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 4.810', E 17° 24.343'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz