česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Přemyšov 2

Základní informace

Jedná se o ojediněle zachovalou levobřežní říční terasu řeky Odry s prameništi a mokřady. Značná členitost reliéfu je příčinou neobvyklé pestrosti biotopů na malé ploše. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 2001 na rozloze 30,71 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady s vodními plochami.

Živočichové

Průzkumy bylo doloženo 14 druhů savců a 80 druhů ptáků (z toho 58 zde hnízdí). Doupné stromy využívají ke hnízdění datlovití a celá řada z řádu pěvců. Cenné jsou rovněž bažinné biotopy, v nichž hnízdí například hohol severní (Bucephala clangula), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a sluka lesní (Scolopax rusticola). V tůních a v okolních porostech můžeme najít čolka obecného (Triturus vulgaris), rosničku zelenou (Hyla arborea), skokana zeleného (Rana kl. esculenta) a skokana hnědého (Rana temporaria), jehož početná populace čítá v období rozmnožování asi 500 jedinců.

Rallus aquaticus

Rallus aquaticus

Hyla arborea

Hyla arborea

Přemyšov

Přemyšov

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.820', E 18° 11.814'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz