česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Přemyšov 1

Základní informace

Jedná se o ojediněle zachovalou levobřežní říční terasu řeky Odry s prameništi a mokřady. Značná členitost reliéfu je příčinou neobvyklé pestrosti biotopů na malé ploše. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 2001 na rozloze 30,71 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou lužní lesy a mokřadní olšiny s množstvím drobných pramenišť, které ve spodní části území přecházejí v mokřady s vodními plochami.

Rostlinstvo

V přírodní rezervaci se střídají společenstva lužních lesů s mokřadními olšinami, bažinnými křovinami a s lipovými dubohabřinami, které se nachází ve vyšších a sušších částech říční terasy. Vodní plochy a prameny vytvářejí podmínky pro široké spektrum vodních rostlin s chráněnými druhy: kotvicí plovoucí (Trapa natans), leknínem bílým (Nymphaea alba), žebratkou bahenní (Hottonia palustris). Na podmáčených místech ojediněle roste kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), v lesním podrostu a na loukách je hojnější sněženka podsněžník (Galanthus nivalis).

Trapa natans

Trapa natans

Nymphaea alba

Nymphaea alba

Přemyšov

Přemyšov

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.232', E 18° 11.337'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz