česky english deutsch <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Palkovické hůrky

Základní informace

Přírodní rezervace je jedením z nejzachovalejších zbytků přírodě blízkého bukového lesa Podbeskydského regionu. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 34,93 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je komplex starých smíšených porostů s převahou buku, příměsí smrku a vtroušenými listnáči.

Živá příroda

Převládající dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), vtroušeně se vyskytuje smrk ztepilý (Picea abies), ojediněle borovice lesní (Pinus sylvestris) a modřín opadavý (Larix decidua). V bylinném patře roste svízel vonný (Galium odoratum) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis). Na sutích a kamenitých půdách místy nalezneme kapradinu hrálovitou (Polystichum lonchitis) a áron karpatský (Arum alpinum). Z ohrožených druhů zde hnízdí lejsek malý (Ficedula parva) a holub doupňák (Columba oenas), průzkumy v roce 2010 prokázaly hnízdění čápa černého (Cicoria nigra), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos) a výskyt krkavce velkého (Corvux corax). Palkovické hůrky obývá rovněž izolovaná populace rejska horského (Sorex alpinus). Dlouhodobým záměrem je úprava dřevinné skladby, úplné vyloučení smrku, borovice, modřínu a podpora jedle, a následné ponechání porostů přirozenému vývoji. Území je součástí genové základny dřevin pro buk, dub, lípu a jedli.

Dentaria bulbifera

Dentaria bulbifera

Cicoria nigra

Cicoria nigra

Palkovické hůrky

Palkovické hůrky

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 37.969', E 18° 14.991'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz