česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Nové Těchanovice

Základní informace

Rezervaci tvoří zachovalý přirozený smíšený les na prudkém a skalnatém jižním svahu údolí řeky Moravice. Území je stanovištně velmi pestré, porosty si uchovaly v těžebně nepřístupných partiích přirozený až pralesovitý charakter (souše, zlomy, vývraty). Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 5,76 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je zachovalý porost smíšených suťových lesů ponechaný přirozenému vývoji.

Živá příroda

V druhově pestrém stromovém patře zdejších porostů najdeme zejména habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), jedli bělokorou (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), lípu malolistou (Tilia cordata) a buk lesní (Fagus sylvatica). Z keřů je hojný zimolez obecný (Lonicera xylosteum), ojediněle zde roste lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a brslen evropský (Euonymus europaeus). Ze zajímavých rostlin se v rezervaci objevují např. lilie zlatohlávek (Lilium martagon), prvosenka vyšší (Primula elatior), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), jaterník podléška (Hepatica nobilis), kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum), udatna lesní (Aruncus vulgaris), růže převislá (Rosa pendulina) a jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis). Lokalita je také velmi zajímavá entomologicky. Vyskytuje se zde mnoho vzácných druhů, jako je např. tesařík Pronocera angusta, nosatci Notaris aterrimus a Notaris maerkeli a druh Meligethes coeruleovirens (čeleď Nitidulidae).

Neottia nidus-avis

Neottia nidus-avis

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Nové Těchanovice

Nové Těchanovice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 49.301', E 17° 43.522'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz