česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Niva Moravice 2

Základní informace

Jedná se o nivu meandrující řeky Moravice, která je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1998 na rozloze 41,98 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je údolní niva, která si zachovala přírodní charakter meandrujícího toku, stabilizovaného přirozenými břehovými porosty. Mimo to se jedná o významný biotop ptactva, vhodný pro jejich hnízdění i migraci, neboť leží na hlavní středoevropské tahové cestě.

Živočichové

Mezi významné druhy ptactva, které zde byly pozorovány, patří např. včelojed lesní (Pernis apivorus), ostříž lesní (Falco subbuteo), výr velký (Bubo bubo), dudek chocholatý (Upupa epops), ledňáček říční (Alcedo atthis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), slavík modráček (Luscinia svecica) nebo kos horský (Turdus torquatus). V toku Moravice žije početná populace mihule potoční (Lampetra planeri) a vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). V tůních můžeme najít čolka horského (Triturus alpestris). Ve střední části rezervace bylo pozorováno několik jedinců kriticky ohrožené zmije obecné (Vipera berus). Potvrzen je výskyt vydry říční (Lutra lutra).

Lampetra planeri

Lampetra planeri

Lutra lutra

Lutra lutra

Niva Moravice

Niva Moravice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 57.535', E 17° 20.027'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz