česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Niva Moravice 1

Základní informace

Jedná se o nivu meandrující řeky Moravice, která je hnízdištěm ptáků a jejich útočištěm na hlavní středoevropské tahové cestě. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1998 na rozloze 41,98 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je údolní niva, která si zachovala přírodní charakter meandrujícího toku, stabilizovaného přirozenými břehovými porosty. Mimo to se jedná o významný biotop ptactva, vhodný pro jejich hnízdění i migraci, neboť leží na hlavní středoevropské tahové cestě.

Rostlinstvo

Na březích Moravice se rozkládají rozsáhlé plochy podmáčených mokřadních luk (místy je vyvinut rašelinný horizont) s bohatou mozaikou keřových a různověkých stromových porostů. K cenným druhům rostlin patří vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), olešník kmínolistý (Selinum carvifolia) a řebříček bertrám (Achillea ptarmica), na některých nekosených loukách roste oměj pestrý (Aconitum variegatum) a oměj vlčí (Aconitum lycostonum). V břehových porostech najdeme kamzičník rakouský (Doronicum austriacum) a pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius). Na zrašelinělých místech ve střední části nivy místy najdeme kvetoucí violku bahenní (Viola palustris), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a kozlík dvoudomý (Valeriana dioica). Vzácnou dřevinou je vrba rozmarýnolistá (Salix rosmarinifolia), která se udržuje ve stabilní populaci.

Menyanthes trifoliata

Menyanthes trifoliata

Aconitum variegatum

Aconitum variegatum

Doronicum austriacum

Doronicum austriacum

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 57.821', E 17° 19.846'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz