česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Les Na Rozdílné

Základní informace

Jedná se o smíšený porost v jihozápadní části lesního komplexu Rakovec východně od Frenštátu pod Radhoštěm. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1999 na rozloze 30,76 ha.

Předmět ochrany

Starý smíšený lesní porost v podhůří Beskyd, ve kterém trvale hnízdí čáp černý (Ciconia nigra) a krkavec velký (Corvus corax).

Živá příroda

Geneticky hodnotný, více než stoletý smíšený lesní porost s volným zápojem, ve kterém převládá smrk ztepilý (Picea abies), hojná je jedle bělokorá (Abies alba), buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur) a lípa malolistá (Tilia cordata). V bylinném patře se objevuje žebrovice různolistá (Blechnum spicant). Z ohrožených druhů zde dlouhodobě hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), lejsek bělokrký (Ficedula hypoleuca) a krkavec velký (Corvus corax). Zoologické průzkumy realizované v roce 2010 potvrdily výskyt ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého (Anguis fragilis). Území je součástí většího komplexu zralých lesních porostů s hodnotou ekologickou, genetickou a krajinotvornou. Zásahy se omezují na jednotlivý výběr, aby charakter biotopu byl maximálně zachován. Cílem postupné obnovy je dosažení druhově původní skladby.

Ciconia nigra

Ciconia nigra

Zootoca vivipara

Zootoca vivipara

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 32.124', E 18° 15.338'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz