česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Kunov

Základní informace

Jedná se zbytek lužního lesa na břehu mrtvého ramene řeky Opavy s bohatou populací kapradiny pérovníku pštrosího. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1989 na rozloze 4,16 ha.

Předmět ochrany

Přírodní rezervace v nivě Opavy chrání populaci pérovníku pštrosího (Matteucia struthiopteris). Tato kapradina, zařazená mezi ohrožené druhy, se zde vyskytuje v mnoha stovkách exemplářů.

Živá příroda

V keřovém patře rostou kromě bezu černého (Sambucus nigra) také střemcha obecná (Padus avium) a z hor sestupující růže převislá (Rosa pendulina). V podrostu najdeme vedle pérovníku pštrosího běžné mokřadní druhy bylin, např. devětsil bílý (Petasites albus), čistec lesní (Stachys sylvatica), ptačinec hajní (Stellaria nemorum), bršlici kozí nohu (Aegopodium podagraria) pomněnku hajní (Myosotis nemorosa), přesličku lesní (Equisetum sylvaticum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria). V podrostu staré jaseniny je hojná také kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) a starček vejčitý (Senecio ovatus). Pérovník pštrosí roste ve fragmentu staré jasanové olšiny s javorem klenem (Acer pseudoplatanus), starými jasany ztepilými (Fraxinus excelsior), vtroušeným habrem obecným (Carpinus betulus) a lípou malolistou (Tilia cordata). Větší část porostu tvoří stanovištně nevhodný smrk (Picea abies). Po povodni v roce 1997 byla plocha rezervace překryta vrstvou štěrkových náplavů. Do roku 2001 uhynulo a poté bylo vykáceno na 150 stromů, převážně jasanů. Populace pérovníku nebyla poškozena.

Matteucia struthiopteris

Matteucia struthiopteris

Rosa pendulina

Rosa pendulina

Petasites albus

Petasites albus

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 50° 2.618', E 17° 30.371'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz