česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Hněvošický háj 2

Základní informace

Jedná se o přirozenou lipovou doubravu s prvky karpatské květeny, která poskytuje útočiště místní fauně listnatých lesů nižších poloh. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 67,71 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je dubohabrový porost s křovitým patrem a bohatou květenou.

Živočichové

Lokalita funguje jako útočiště pro mnoho druhů živočichů listnatých lesů nižších poloh. Hnízdí zde ostříž lesní (Falco subbuteo), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) a lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca). Z dalších ptáků se vyskytují: puštík obecný (Strix aluco), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) nebo pěnice čenohlavá (Sylvia atricapilla). Žijí zde i chránění plazi a obojživelníci: ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), slepýš křehký (Anguis fragilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix).

Columba oenas

Columba oenas

Ficedula albicollis

Ficedula albicollis

Bufo bufo

Bufo bufo

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 59.799', E 17° 59.804'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz