česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Hněvošický háj 1

Základní informace

Jedná se o přirozenou lipovou doubravu s prvky karpatské květeny, která poskytuje útočiště místní fauně listnatých lesů nižších poloh. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 67,71 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je dubohabrový porost s křovitým patrem a bohatou květenou.

Rostlinstvo

Dubohabrový háj v členitém terénu s mírnými svahy různých expozicí, ale i zářezy a roklemi potůčků a pramenišť, je tvořen přirozenou lipovou doubravou s četnými karpatskými prvky. Roste zde např. hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa). Kromě dubu letního (Quercus robur) a lípy malolisté (Tilia cordata) jsou v porostu hojné habry (Carpinus betulus), ve sníženinách také jasany (Fraxinus excelsior), javor klen (Acer pseudoplatanus) a javor mléč (Acer platanoides). Z méně obvyklých dřevin najdeme např. javor babyku (Acer campestre), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum) a břízu tmavou (Betula obscura). V bylinném patře dominuje kapradina hasivka orličí (Pteridium aquilinum). Rostou zde také pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), v jižní části rezervace byly nalezeny vzácné mechy: bezvláska Atrichum haussknechtii a baňatka ohnutá (Brachythecium erythrorhizon). Ze zvláště chráněných rostlin v rezervaci roste lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Isopyrum thalictroides

Isopyrum thalictroides

Lilium martagon

Lilium martagon

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 59.836', E 17° 59.824'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz