česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Hořina

Základní informace

Jedná se o květnaté podmáčené louky a zachovalé porosty přirozených jasanových a vrbových olšin, mezi kterými meandruje potok Hořina. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1948 na rozloze 22,30 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je meandrující tok doprovázen břehovými porosty a přilehlými loukami s bohatou populací šáfranu Heuffelova.

Živá příroda

Rezervaci tvoří zachovalé porosty přirozených jasanových a vrbových olšin a květnaté podmáčené louky. Nejzachovalejší jasanové olšiny jsou v západní a střední části rezervace, ve východní části tvoří jen úzký pruh na pravém břehu Hořiny. Na pravidleně kosené louce na pravém břehu Hořiny roste velmi bohatá populace šafránu Heuffelova (Crocus heuffelianus). Šafrán roste roztroušeně i v podrostu jasanových olšin. Mezi další zajímavější druhy rezervace patří např. prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), ostřice příbuzná (Carex appropinquata) a olešník kmínolistý (Selinum carvifolia). Z původní fauny smíšených podhorských lesů přežívá bělopásek topolový (Limenitis populi). Potok Hořina je regionálně významnou lokalitou mihule potoční (Lampetra planeri). Žije zde cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), strakapoud malý (Dendrocopos minor), myšice temnopásá (Apodemus agrarius), rejsec černý (Neomys anomalus), hraboš mokřadní (Microtus agrestis), hrabošík podzemní (Microtus subterraneus) a plch lesní (Dryomys nitedula). Pravidelná údržba spočívá v kosení zejména nejcennějších částí luk.

Crocus heuffelianus

Crocus heuffelianus

Crocus heuffelianus 2

Crocus heuffelianus 2

Hořina

Hořina

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 59.648', E 17° 43.855'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz