česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Dařenec 2

Základní informace

Jedná se o zachovalou dubovou bučinu ve střední části Selského lesa, která představuje pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby Hlučínské pahorkatiny. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 32,94 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je jeden z mála zachovalých přirozených porostů dubu, habru a lípy na Hlučínsku.

Živočichové

V rezervaci žije hmyz typický pro dubové porosty – k teplomilným broukům patří např. ohrožený krajník hnědý (Calosoma inquisitor), mrchožrout housenkář (Xylodrepa quadripunctata), tesařík Strangalia attenuata a vzácná dlouhošíjka velká (Phaeostigma major), jejíž larvy se vyvíjejí pod kůrou starých listnatých stromů. Dále zde můžeme najít tesaříka Pedostrangalia revestita, který patří mezi ojedinělé druhy původních doubrav, a ohroženého střevlíka Carabus arcensis. V dutinách stromů hnízdí silně ohrožený strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus). Z dalších charakteristických druhů ptáků můžeme jmenovat holuba hřivnáče (Columba palumbus), puštíka obecného (Strix aluco), lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) nebo pěnici černohlavou (Sylvia atricapilla). Hlavním současným problémem rezervace je usychání starých dubů, které vykazují jen velmi omezené přirozené zmlazení, místy byl přirozený charakter lesa narušen nevhodnou výsadbou například nepůvodního dubu červeného (Quercus rubra).

Ficedula albicollis

Ficedula albicollis

Dařenec 1

Dařenec 1

Dařenec 2

Dařenec 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 57.576', E 18° 11.955'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz