česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Dařenec 1

Základní informace

Jedná se o zachovalou dubovou bučinu ve střední části Selského lesa, která představuje pozůstatek přirozené lesní a bylinné skladby Hlučínské pahorkatiny. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1969 na rozloze 32,94 ha. Předmět ochrany Předmětem ochrany je jeden z mála zachovalých přirozených porostů dubu, habru a lípy na Hlučínsku.

Rostlinstvo

Stromové patro tvoří hlavně habr obecný (Carpinus betulus) a dub letní (Quercus robur), především ve východní části je hojná bříza pýřitá (Betula pubescens). Ve sporadicky vyvinutém keřovém patře většinou převažuje přirozeně zmlazující habr, mimo to zde roste líska obecná (Corylus avellana) a krušina olšová (Frangula alnus). Podrost tvoří zapojený trávník ostřice třeslicovité (Carex brizoides). Rostou zde i karpatské prvky – pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides) a ostřice chlupatá (Carex pilosa). Na loučce při severovýchodním okraji rezervace byla v roce 1996 nalezena populace ohrožené kapradiny hadího jazyku obecného (Ophioglossum vulgatum). Věkovité porosty dubů a habrů skýtají dobré podmínky pro růst hub. Kolem paty dubů hojně roste parazitická houba obřích rozměrů trsnatec lupenitý (Grifola frondosa). Zaznamenána zde byla i obávaná smrtelně jedovatá muchomůrka zelená (Amanita phalloides). V okrajových partiích rezervace lze nalézt i vzácně rostoucí hřib kaštanový (Gyroporus castaneus).

Euphorbia amygdaloides

Euphorbia amygdaloides

Dařenec 1

Dařenec 1

Dařenec 2

Dařenec 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 57.481', E 18° 11.754'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz