česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Černý les u Šilheřovic II.

Základní informace

Jedná se o pozůstatek původních podmáčených dubových bučin v lokalitě zvané Komora. Přírodní rezervace zde byla vyhlášena v roce 1970 na rozloze 7,69 ha. Předmět ochrany Předmětem ochrany je 250 let starý pralesovitý porost, který představuje zvlášť příhodné stanoviště pro vyšší houby vázané na různé fáze odumírání a rozkladu dřevní hmoty. Mimo to zde bylo pozorováno celkem 10 druhů netopýrů a z chiropterolo¬gic­kého hlediska se jedná o lokalitu středoevropského významu.

Živá příroda

Základ stromového patra tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), dub letní (Quercus robur), habr obecný (Carpinus betulus), doplňuje je bříza bělokorá (Betula pendula) a ojediněle jedle bělokorá (Abies alba). Mezi význačné druhy zde rostoucích hub patří mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea), závojenka dvoubarvá (Entoloma dichroum), závojenka buková (Entoloma placidum), bedlovnice zlatá (Phaeolepiota aurea), kukmák vláknitopochvatý (Volvariella villosovolva) a hvězdovka smrková (Geastrum quadrifidum). Tlející dřevo a stromové houby jsou biotopem neobvykle pestré entomofauny, na niž v potravním řetězci navazují netopýři. K nejcennějším patří netopýr stromový (Nyctalus leisleri), dále netopýr parkový (Pipistrellus nathusii), netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus). Všechny tyto druhy patří mezi silně ohrožené. Zajímavý je taky výskyt netopýra Brandtova (Myotis brandtii), zařazeného mezi druhy ohrožené.

Barbastella barbastellus

Barbastella barbastellus

Černý les II.

Černý les II.

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 53.867', E 18° 16.206'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz