česky english deutsch <<< >>>

Hojsova Stráž

Bílá Strž

Národní přírodní rezervace vyhlášená v roce 1972 zaujímá rozlohu 79,02 ha a je v nadmořské výšce 735–1086 m. Romantické kaňonovité údolí je vytvářeno Bílým potokem, vodopád se nachází nadmořské výšce 940 m, na severovýchodních svazích Královského hvozdu. V okolí vodopádu se dochovaly zbytky původního horského lesa, který má pralesovitý charakter. Jsou tvořeny převážně smrkem, jehož některé exempláře dosahují průměru 95 cm. Nejstarší porosty dosahují věku 220 až 240 let. Vodopád je tvořen několika stupni a kaskádami, celková výška dosahuje okolo 13 metrů, nejvyšší stupeň měří 7 metrů. V zaříznutém řečišti Bílého potoka se také nacházejí tzv. obří hrnce vyhloubené proudící a vířící vodou.
Na území národní přírodní rezervace se vyskytují pro Šumavu běžné druhy obratlovců, z nichž je potřebné jmenovat alespoň krkavce velkého, datlíka tříprstého a rysa ostrovida, okrajově se zde vyskytuje také tetřev hlušec. Bílá strž je jednou z prokázaných lokalit výskytu plcha zahradního a byl zde zaznamenán také výskyt puštíka bělavého.

Bílá strž

Bílá strž

Vodopád

Vodopád

Jindřich Eckert – Bílá strž 1880

Jindřich Eckert – Bílá strž 1880

GPS pozice

N 49° 11.255', E 13° 9.194'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:602293443
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://