česky english deutsch polski >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Černý les u Šilheřovic I.

Základní informace

Rezervace je tvořena starou nepravidelně prosvětlenou bučinou v místě zvaném U Trianglu. Představuje ukázku lesních porostů dříve typických pro Slezskou nížinu. Lokalita byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1970 na rozloze 8,04 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany je pozůstatek původních podmáčených dubových bučin pralesního charakteru s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides). Tento porost s velkou genofondovou hodnotou, dříve rozšířený v severovýchodních částech Moravy a ve Slezsku, je v této oblasti dnes již velmi vzácný.

Živá příroda

Na celé ploše chráněného území převládají dubové bučiny, typické pro Ostravskou pánev, s příměsí lípy (Tilia cordata), habru obecného (Carpinus betulus), břízy bělokoré (Betula pendula), javoru klenu (Acer pseudoplatanus) a modřínu opadavého (Larix decidua). V bylinném patře dominuje ostřice třeslicovitá (Carex brizoides). Lesní porost je rozdělen na dvě věkově diferencované skupiny. Starší tvoří buková kmenovina (100–150 let), mladší vznikla odtěžením porostních okrajů a vytváří plášť původního matečného porostu. Starý porost je v dobrém zdravotním stavu. Na světlinách zmlazuje lípa, habr a klen, dub jen ojediněle. Na lokalitě se vyskytují dva vzácnější druhy střevlíkovitých brouků – Cychrus attenuatus, indikující přirozené chladnější lesy, a Abax carinatus. Dále byly zjištěny některé běžnější, především lesní druhy střevlíků – střevlík fialový (Carabus violaceus), kožitý (Carabus coriaceus) a zahradní (Carabus hortensis. Za zmínku stojí pozorování krutihlava obecného (Jynx torquilla).

Carabus violaceus

Carabus violaceus

Černý les 1

Černý les 1

Černý les 2

Černý les 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.271', E 18° 16.475'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz