česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Váňův kámen 2

Základní informace

Přírodní památka Váňův kámen byla vyhlášena roku 1993 na ploše 0,77 ha. Jedná se o skálu, která vystupuje asi 15 m nad okolní terén. Váňův kámen je tvořen valouny a bloky vápence druhohorního stáří (jura – křída). Jedná se o vápnité usazeniny vytvářené v mělkém moři.

Předmět ochrany

Skalisko tvořené krou jurského vápence, jeden z mála přirozených útvarů v okolí Štramberka nenarušených těžbou vápence.

Živá příroda

Na menších výstupech vápencových skalek jsou zachovány fragmenty společenstev skalních štěrbin a primitivních půd. Roste zde např. rozchodník bílý (Sedum album) a ostrý (Sedum acre), sleziník červený (Asplenium trichomanes), sleziník routička (Asplenium ruta-muraria), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subs. obscurum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum). Na hlubších půdách převažují travobylinné porosty s teplomilnými druhy, např. tolitou lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) apod. V ochranném pásmu přírodní památky roste bohatá bazická dubová bučina a lipová javořina. Nepůvodní akáty se odstraňují.

Dianthus carthusianorum

Dianthus carthusianorum

Váňův kámen

Váňův kámen

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 35.447', E 18° 7.801'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz