česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Uhlířský vrch 3

Uhlířský vrch je vyhaslá sopka (671,7 m n. m.) na jihozápadním okraji města Bruntálu. Těsně pod vrcholem kopce byly v druhé polovině 19. století založeny lomy na tufy, které během století splynuly v rozsáhlý odkryv. Přírodní památka, která zahrnuje nejbližší okolí odkryvu, byla vyhlášena v roce 1966 a nyní se nachází na rozloze 3,70 ha.

Předmět ochrany

Rozsáhlý odkryv na vyhaslé smíšené sopce, pozůstatek lomů na tufy z druhé poloviny 19. století.

Poutní místo

Uhlířský vrch je významným poutním místem. Roku 1653 zde byla postavena dřevěné poutní kaple řádovým rytířem, místodržícím Osvaldem z Lichtensteina. V roce 1756 byl položen základní kámen dnešního barokního kostela Panny Marie Pomocné. Kostel byl několikrát poničen bleskem a dokonce mu hrozilo zbourání kvůli těžbě tufů, zdevastován byl sovětskou okupační armádou i místními vandaly. K jeho znovu vysvěcení došlo po náročné rekonstrukci v roce 1993. Ke kostelu vede čtyřřadá alej 337 lip vysazená v roce 1760. Tato lipová alej je kulturní památkou a v roce 2008 se ucházela o titul Strom roku 2008. V roce 2007 byla vysvěcena rekonstruovaná křížová cesta z různých druhů dřeva na kamenných podstavcích, která vede alejí ke kostelu. Jednotlivá zastavení jsou dílem bruntálského uměleckého řezbáře Františka Nedomela.

Kostel Panny Marie Pomocné

Kostel Panny Marie Pomocné

Lipová alej

Lipová alej

Křížová cesta

Křížová cesta

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 58.384', E 17° 26.395'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz