česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Turkov

Základní informace

Přírodní památka Turkov, která byla vyhlášena v roce 1993, se nachází na rozhraní tří ostravských městských obvodů Martinov, Poruba a Třebovice. Hranice oddělující oba obvody je zde vyznačena hraničními žulovými kameny. Rozloha zvláště chráněného území je 20,12 ha

Předmět ochrany

Jedná se o poslední, v Ostravě zachovalý, fragment lužního lesa u řeky Opavy. Tato přírodní lokalita je ojedinělou na území města i v jeho okolí – na velmi malé ploše zde žije mnoho druhů vázaných na prostředí lužního lesa, vhodné životní podmínky zde nachází velké množství ptačích druhů, hmyz a několik druhů chráněných živočichů.

Živá příroda

Turkov je ukázkou ekosystému lužního lesa, kterou tvoří hráze bývalých rybníků osázené majestátními duby starými cca 200 let. Po povodni v roce 1997 získalo území charakter bezodtoké kotliny a v důsledku kyslíkového deficitu uhynula velká část porostů, včetně olšin v bývalých rybnících. V bylinném podrostu přesto zůstaly některé zajímavé druhy – př. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), jilm habrolistý (Ulmus minor) a pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina). Území je bohatou mykologickou lokalitou s vzácnějšími druhy, k nimž patří pstřeň dubový (Fistulina hepatica), suchohřib meruňkový (Xerocomus armeniacus), hlíva hnízdovitá (Phyllotopsis nidulans), lupenopórka červenožlutá, (Phylloporus rhodoxanthus). PP Turkov s významný rovněž z entomologického hlediska. Nalezeny zde byly páteříčci Silis nitidula a Malthodes crassicornis. Silis nitidula je lokální druh, častěji se vyskytující v horských polohách, druh Malthodes crassicornis je obecně velmi málo známý, v současnosti jsou v České republice známy pouze 2 lokality – Hluboká v jižních Čechách a Turkov.

Lunaria rediviva

Lunaria rediviva

Turkov 1

Turkov 1

Turkov 2

Turkov 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 50.506', E 18° 11.195'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz