česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Razovské tufity 1

Základní informace

Přírodní památka Razovské tufity leží na břehu přehrady Slezská Harta. Zdejší tufity vznikly sopečnou činností nedaleké vyhaslé sopky Velký Roudný (nejzachovalejší stratovulkán na Moravě). Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1997 na rozloze 10,44 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany opuštěný tufitový lom poskytující již od středověku stavební materiál pro historické budovy v širokém okolí.

Geologie

Vznik razovského vulkanosedimen­tárního tělesa je spjat se sopečnou aktivitou Velkého Roudného. Akumulace se skládá jak ze sopečných vyvrženin, napadaných přímo do vodního prostředí (subakvatické tufy), tak z materiálu spláchnutého spolu s eluviálním pokryvem kulmských hornin. Určitou roli při sedimentaci hrály také místní sesuvy sypkých materiálů, vyvolané otřesy při erupcích. Tak je vykládán mj. vznik „balvanité facie“, v níž převládají velké suťové balvany kulmských hornin, zejména drob hornobenešovského souvrství. Z litologických znaků lze usuzovat, že k ukládání sedimentů docházelo v dynamicky stabilnějším vodním prostředí. Erupcí Velkého Roudného a výlevem lávového proudu Chřibského lesa došlo k vyplnění staropleistocénního koryta Moravice v délce několika km. Následkem bylo vzdutí hladiny řeky a vytvoření jezera. Podle radiometricky datovaného vzorku čediče z proudu Chřibského lesa klademe vznik razovského vulkanosedimen­tárního tělesa do období spodního pleistocénu, stáří zhruba 1,4 miliónu let.

Razovské tufity 1

Razovské tufity 1

Razovské tufity 2

Razovské tufity 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.811', E 17° 31.579'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz