česky english deutsch <<< >>>

Z Mostné hory na Varhošť

Holý vrch u Hlinné

Lokalita Holý vrch u Hlinné se nachází cca 5 km severně od Litoměřic a 0,5 km jihovýchodně od obce Hlinná. Evropsky významná lokalita Holý vrch a Hradiště tvoří jedno severojižně orientované obloukovité těleso, jež je částí erodovaného zbytku příkrovu čedičové horniny (olivinického nefelinitu), s výraznými rozptýlenými čedičovými skalkami a volnými balvanitými sutěmi. Na severní straně leží Holý vrch (496–574m.n.m) a na jihu Hradiště (545m.n.m.). Zazemněné sutě na svazích Holého vrchu i Hradiště, vzniklé intenzivním zvětráváním a odnosem v periglaciálním období, pokrývají travnaté a křovinaté porosty skalnatých stepí. Širokolisté a úzkolisté suché trávníky na vrcholu i svazích střídají na úpatích a na loukách mezi oběma vrchy mezofilní ovsíkové trávníky. Ze západního strmého svahu vyčnívají skalky, které se člení do mohutných sloupů vysokých místy přes 10 metrů, které se nazývají „učitel a jeho žáci“. V rezervaci je chráněná polostepní lokalita, travnaté porosty na skalnatých sutích jsou druhově velmi bohaté a hostí velké množství ohrožených druhů rostlin. Vyskytuje se zde především koniklec otevřený ( Pulsatilla patens), ale i lilie zlatohlavá (Lilium martagon), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia) nebo sasanka lesní (Anemone sylvestris). Rostliny rostou v blízkosti skalek nebo na místech se slabou vrstvou půdy, kde je malé zastínění porosty vysokostébelných trávníků nebo křovinami. Podpora pastvy ovcí a koz jako základního managementového opatření v této lokalitě je nezbytná pro přežití druhů v této lokalitě. Bez realizace zásahů blokujících sukcesi a bez udržovací pastvy hrozí zánik rezervace.

Holý vrch

Holý vrch

Koniklec luční český

Koniklec luční český

Porta Bohemica z Holého vrchu

Porta Bohemica z Holého vrchu

GPS pozice

N 50° 34.790', E 14° 6.437'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz