česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Pod Hukvaldskou oborou

Základní informace

Nedaleko odtud na levém břehu Kozlovické Ondřejnice na úpatí lesního komplexu Kazničov se nachází přírodní památka Pod Hukvaldskou oborou, která byla vyhlášena v roce 1990 na rozloze 0,42 ha.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou společenstva lužních a suťových lesů s hojným pérovníkem pštrosím (Matteuccia struthiopteris), který má na tomto stanovišti optimální podmínky, neboť se vegetativně rozšiřuje proti sklonu svahu.

Živá příroda

Plocha chráněného území byla dříve využívána patrně jako louka, která postupně zarostla náletem dřevin. V porostu dnes převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), přimíseny jsou olše lepkavá (Alnus glutinosa), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), lípa malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur). Kromě dvou rozsáhlých porostů pérovníku pštrosího (Matteuccia struthiopteris) zde najdeme běžnou flóru podobných stanovišť – kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa), kopytník evropský (Asarum europaeum), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), ostřici lesní (Carex sylvatica), čistec lesní (Stachys sylvatica), pryskyřník kosmatý (Ranunculus lanuginosus) a krabilici zápašnou (Chaerophyllum aromaticum). Ojediněle se vyskytuje lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Území je ohroženo křídlatkou japonskou (Reynoutria japonica), která se šíří podél toku Ondřejnice.

Matteuccia struthiopteris

Matteuccia struthiopteris

Pod Hukvaldskou oborou 1

Pod Hukvaldskou oborou 1

Pod Hukvaldskou oborou 2

Pod Hukvaldskou oborou 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 36.449', E 18° 15.067'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz