česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Na Čermence

Základní informace

PP na Čermence najdeme západním směrem od osady Kaménka v lesním porostu. Přírodní památka, která je součástí přírodního parku Oderské vrchy, je tvořena několika ohraničenými lokalitami obnovujících se květnatých bučin s řadou různých druhů bylin. Vyhlášena byla v roce 1990 na rozloze 9,27 ha.

Předmět ochrany

Významné přirozené hnízdiště mnoha druhů ptactva ve staré bukové kmenovině s příměsí lípy, jedle, klenu a smrku na úbočních svazích dvou levostranných přítoků říčky Čermné.

Živá příroda

Typické bylinné patro tvoří např. kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), rozrazil horský (Veronica montana) a strdivka jednokvětá (Melica uniflora). Objevují se i druhy suťových lesů, např. kapradina laločnatá (Polystichum aculeatum) a samorostlík klasnatý (Actaea spicata). Lokalita ohrožených druhů denních motýlů, druhově nejpestřejší na Ostravsku. Vyskytují se zde batolec duhový (Apatura iris) a červený (Apatura ilia) a bělopásek topolový (Limenitis populi). Méně hojní jsou bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla) a okáč černohnědý (Erebia ligea). Ve zbytcích bukových porostů došlo ke koncentraci dutinových hnízdičů jako je např. holub doupňák (Columba oenas) a datel černý (Dryocopus martius). Na okraji území pravidelně hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), objevují se i stromoví netopýři. Péče o lesní porosty je zaměřena na přeměnu smrkových monokultur v lesy s druhovou skladbou blízkou přirozené. Původní přestárlé bukové porosty jsou již delší dobu ponechány přirozené obnově bez lesnických zásahů.

Dentaria enneaphyllos

Dentaria enneaphyllos

Dentaria bulbifera

Dentaria bulbifera

Apatura iris

Apatura iris

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 43.895', E 17° 46.102'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz