česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Meandry Lučiny

Základní informace

Chráněné území zahrnuje nivu řeky Lučiny v délce dva kilometry, jedná se o biotop řady chráněných druhů. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1991 na rozloze 40,65 ha.

Předmět ochrany

Neregulovaný říční tok Lučiny, který po mnohá desetiletí vytváří četné říční zákruty (meandry) v několikametrových naplaveninách a na něj navazující mokřady či drobné rybníčky. Díky korytotvorné činnosti, která je u této řeky velmi výrazná, se na toku Lučiny vytvářejí nátrže či štěrkové ostrůvky.

Živá příroda

Bylinné patro je nejpestřejší v jarním období, kdy nápadně kvete sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Naopak velmi nenápadná je pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle červeného seznamu severovýchodní Moravy a Slezska. V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek, mezi vzácnější patří šidélko znamenané (Erythromma viridulum) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum). Pestrá je rovněž ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi ohrožená střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle i kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri). Mokřady jsou biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana zeleného (Rana esculenta). Dutiny starých stromů využívají strakapoud velký (Dendrocopos major), žluna zelená (Picus viridis) a šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla).

Meandry Lučiny

Meandry Lučiny

Meandry Lučiny 2

Meandry Lučiny 2

Meandry Lučiny 3

Meandry Lučiny 3

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 46.995', E 18° 24.969'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz