česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní památky Moravskoslezského kraje

PP Hůrky

Základní informace

Jedná se o unikátní smíšený jehličnato – listnatý lesní porost, který se v rezervaci zachoval v horní části severního svahu a má patrně přirozený charakter. Jako přírodní památka byla tato oblast vyhlášena v roce 1995 na rozloze 16,04 ha.

Předmět ochrany

Lesní porost přirozeného charakteru s vysokým zastoupením jesenického modřínu (Larix decidua subsp. polonica) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Živá příroda Převažujícími druhy stromového patra jsou původní heraltická borovice lesní (Pinus sylvestris), sudetský modřín opadavý (Larix decidua subsp. polonica), lípa malolistá (Tilia cordata) a dub letní (Quercus robur). Vtroušeně se objevuje habr obecný (Carpinus betulus), smrk ztepilý (Picea abies) a dosud vitální jedle bělokorá (Abies alba). Především lípa přirozeně zmlazuje a mladé lípy také tvoří řídké keřové patro. V podrostu na sušších a světlejších místech rostou třtiny: třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a křovištní (Calamagrostis epigejos). Na stinných plochách najdeme především typické druhy bučin: bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kostřava lesní (Festuca altissima) a pšeníčko rozkladité (Milium effusum). Prakticky v celém území se rozšířila invazní netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora). V lesním komplexu pravidelně hnízdí jestřáb lesní (Accipiter gentilis), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus) a králíček ohnivý (Regulus ignicapilus).

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris

Mercurialis perennis

Mercurialis perennis

Hůrky

Hůrky

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 59.692', E 17° 42.180'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz