česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní parky Moravskoslezského kraje

Přírodní park Sovinecko 3

Základní informace

Přírodní park Sovinecko se nachází v jihozápadní části Rešovské hornatiny. Okouzlit návštěvníka mohou jeho hluboká údolí a výrazné svahy, které pokrývají lesní porosty s druhovou skladbou blízkou přirozeným porostům. V okolí vesnic je krajina od doby osídlení výrazně odlesněna, zejména v mělkých údolích horních částí toků. Husté lesy však rostou na prudkých svazích zaříznutých údolí. Dodnes se na území přírodního parku setkáte se stopami po dolování železné rudy, stříbra, zlata a dalších nerostných surovin. Velice zvláštní a zajímavý je neobvyklý výskyt krasových útvarů v okolí Sovince.

Rešovské vodopády

Národní přírodní památka Rešovské vodopády leží v údolí říčky Huntavy. V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami, mechová společenstva stinných skal a padlých kmenů. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 71,6 ha bylo zvětšeno v roce 1989. K nejvýz­namnějším druhům zde patří nenápadný kriticky ohrožený mech šikoušek zelený (Buxbaumia viridis), zařazený mezi druhy chráněné v soustavě NATURA 2000. Samotné vodopády jsou tvořeny asi 200 metrů dlouhou kaňonovitou soutěskou o šířce cca 10 metrů. Nejvyšší stupeň vodopádů je vysoký 10 m. Kousek nad vodopády, nad soutokem Huntavy a Tvrdkovského potoka jsou nenápadné zbytky středověkého hrádku. Pod vodopády kdysi pracoval vodní mlýn.

Rešovské vodopády 1

Rešovské vodopády 1

Rešovské vodopády 2

Rešovské vodopády 2

Rešovské vodopády 3

Rešovské vodopády 3

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 50.180', E 17° 12.706'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz