česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní parky Moravskoslezského kraje

Přírodní park Podbeskydí 1

Základní informace

Přírodní park Podbeskydí zaujímá rozlohu 125 km2 a byl vyhlášen v roce 1994 na území tehdejšího okresu Nový Jičín v nejpozoruhodnější části Podradhošťské pahorkatiny, která je představována Štramberskou vrchovinou se dvěma odlišnými částmi – ženklavskou a hodslavickou.

Charakteristika

Posláním přírodního parku Podbeskydí je především zachování krajinného rázu, který je typický pro toto území, i mimořádné druhové pestrosti živých organismů a přírodních krás. K ochraně těchto hodnot jsou nutná i určitá omezení. Na druhé straně byli pracovníci orgánů ochrany přírody a krajiny motivováni snahou přiblížit tento neobyčejně malebný kout severovýchodní Moravy milovníkům přírody, přírodních krás a turistiky. Za tím účelem jsou podporovány aktivity prosazující v území přírodního parku šetrnou turistiku, která nepříznivě neovlivní dochovaný ráz přírodního prostředí. Přírodní krásy a malebnost krajiny tohoto území nejsou dosud dostatečně turisticky zhodnoceny. Návštěvnost území se soustřeďuje především na Štramberk a nejbližší okolí a Hodslavice – rodiště Františka Palackého. I z tohoto důvodu byla v 1996 vybudována Naučná vlastivědná stezka Františka Palackého z Nového Jičína do Domorazského sedla, doporučit lze i NS Novojičínská kopretina a Lašskou naučnou stezku. Na území přírodního parku Podbeskydí se nachází několik zvláště chráněných území. Jedná se o přírodní rezervaci Svinec, o přírodní památky Travertinová kaskáda, Prameny Zrzávky, Pikritové mandlovce u Kojetína, Polštářové lávy ve Straníku a Kamenárka a o národní přírodní památku Šipka.

Prameny Zrzávky

Prameny Zrzávky

Polštářové lávy ve Straníku

Polštářové lávy ve Straníku

Šipka

Šipka

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 31.465', E 18° 0.908'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz