česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní parky Moravskoslezského kraje

Přírodní park Moravice 2

Základní informace

Přírodní park Moravice je se svými 14 250 hektary největším chráněným územím na Opavsku. Hranice parku je zhruba vedena Hradcem nad Moravicí, Žimrovicemi, Domoradovicemi, Melčem, Novými a Starými Lublicemi, Kružberkem, Starými a Novými Těchanovicemi, Březovou, Skřipovem, Hlubočcem, Raduní a Chvalíkovicemi.

Zřícenina Vikštejn 1

Hrad Vikštějn vznikl asi v polovině 13. století a jméno dostal podle svého legendárního zakladatele Vítka z Kravař. Sloužil k ochraně jižní části opavského knížectví. V době svého vzniku nebyl – podobně jako řada jiných hradů – ještě příliš velký; měl asi jen jednu obytnou věž, nádvoří a za ním hospodářské budovy. Celý objekt obklopovala pevná zeď se střílnami. O nejstarších vlastnických poměrech hradu chybějí podrobnější zprávy. První písemný doklad o Vikštejně totiž pochází až z roku 1377, kdy při dělení Opavska mezi knížecí bratry hrad spolu s městem Vítkovem a vesnicemi Klokočovem, Lhotkou u Vítkova, Čermnou, Radkovém, Krkošicemi a vsí Scobirwicz (poslední dvě později zanikly) patřil jakémusi panu Adalbertovi. Brzy poté přešel hrad zřejmě přímo do majetku opavských knížat, neboť kníže Přemek daroval v roce 1394 les u hradu opavské komendě řádu německých rytířů. Za 30. leté války byl hrad poškozen při vpádech Dánů a Švédů. Roku 1648 jej nechal slezský zemský velitel Gonzaga vyhodit do povětří. Roku 1657 byl hrad opraven Vilémem Alexandrem Oderským z Lidéřova. V letech 1774–1776 byl v Dubové postaven zámek a hrad byl ponechán svému osudu, zpustl a změnil se ve zříceninu.

Vikštejn 1

Vikštejn 1

Vikštejn 2

Vikštejn 2

Vikštejn 3

Vikštejn 3

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.265', E 17° 46.395'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz