česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Pískovna

Pískovny představují zajímavý biotop z hlediska živočichů, a to pro mnohé teplomilnější druhy hmyzu i obratlovců. Například pro ještěrku obecnou (Lacerta agilis) je to jedna z posledních refugií jejího výskytu na Opavsku. Mnohem rozšířenější je v této oblasti ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), která ze všech druhů plazů zasahuje nejdále na sever. Ještěrka obecná klade vajíčka do jamek v zemi, kdežto u ještěrky živorodé se vajíčka vyvíjejí v jejím těle. Tak jsou chráněny před velkými změnami teplot. Ještěrky jsou masožravé, jejich potravu tvoří drobní bezobratlí: plži, červy, žížaly, larvy a hmyz. Ještěrka živorodá i ještěrka obecná patří mezi zákonem chráněné, silně ohrožené druhy. Naučná stezka nyní pokračuje proti proudu řeky Hvozdnice. Nepřehlédnete zde statný buk lesní (Fagus sylvatica), který do luhu sestupuje jen výjimečně. Všude kolem můžeme vidět velmi pěkně zmlazující jilm vaz (Ulmus leavis), statné duby letní (Quercus robur) a topoly černé (Populus nigra).

Lacerta agilis – vejce

Lacerta agilis – vejce

Zootoca vivipara

Zootoca vivipara

Fagus sylvatica

Fagus sylvatica

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.472', E 17° 50.706'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz