česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Čedičové bloky a keřové patro lužního lesa

Na zvětralých horninách karbonských vrstev jsou zbytky říčních štěrků ukládaných v době sálského zalednění před 300 tisíci lety. Čedičové bloky z Kamenné hory, dopravené sem ledovcem, vypadávají do řeky Hvozdnice. Jedná se o velmi atraktivní geologickou památku s vrstvami prvohorních hornin, překrytých říčními štěrky. Na nich jsou uloženy morénové vrstvy, tvořené písky a jíly, s různě velkými valouny transportovaných hornin, z doby sálského zalednění. Během následující doby ledové, zvané viselské (Würm), ledovec dosáhl jen k dnešní Varšavě. Na obnažené uloženiny sálského zalednění byly naváty spraše. Z nich se pak půdotvorným procesem vytvořily sprašové hlíny.

Keřové patro

K lužnímu lesu patří i bohaté keřové patro. Podél naučné stezky jste mohli zaznamenat hloh jednosemenný (Cratageus monogyna), bez černý (Sambucus nigra) a na světlejších místech trnku obecnou (Prunus spinosa). Za zmínku stojí brslen evropský (Euonymus europaea) pro jeho purpurové plody, se mu lidově říká „farářovy čepičky“. Červenky, drozdi nebo straky mají pukající plody v pozdním létě ve velké oblibě. Zavlečou tak semena brslenu dosti daleko. Než vyklíčí, musí projít delším obdobím klidu, asi 4–5 let, a musí několikrát promrznout.

Cratageus monogyna

Cratageus monogyna

Sambucus nigra

Sambucus nigra

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.415', E 17° 50.599'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz