česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Smíšený les se studánkou

Z lužního lesa jsme kolem Štáblovického mlýna došli do lesa poněkud odlišného. Porost je jednou třetinou tvořen smrkem ztepilým (Picea abies) hojná je i borovice lesní (Pinus sylvestris). Z listnatých dřevin převládají duby (Quercus spp.), někteří jedinci mají věk okolo 150 až 170 let. V porostu se vyskytují i nepůvodní druhy dřevin, které pocházejí ze Severní Ameriky, například douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) a borovice vejmutovka (Pinus strobus).

Při pozornějším zkoumání zjistíte, že les není jen velká skupina stromů. Lesy jsou vlhčí než otevřená krajina a kolísání teploty je také mírnější. Zdravý přirozený les má svou patrovitou strukturu, kde jednotlivá patra tvoří biotopy pro specializované druhy živočichů a rostlin. Jiný život a zároveň jiné potravní řetězce najdete v hrabance nad humusem, jiné zase v bylinném, keřovém nebo stromovém patře. Všichni živočichové jsou závislí na fotosyntéze v zelených rostlinách. Při této biochemické reakci se z anorganických látek vytvářejí látky organické a jsou tak základním zdrojem života na zemi. Rostlina pomocí zeleného barviva (chlorofylu) váže energii ze světelné části slunečního záření a rozkládá vodu, ze vzduchu přijímá oxid uhličitý a složitým procesem jej váže do jednoduchého cukru.

Pinus sylvestris

Pinus sylvestris

Studánka

Studánka

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 53.959', E 17° 48.773'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz