česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

Hvozdnice, se svou délkou 36 km, odvodňuje jižní část Stěbořické kotliny a je významným biokoridorem v této oblasti. V místech lužního lesa je dodnes možné pozorovat korytotvorné procesy toku, např. boční erozi, která se podílí na tvorbě zákrutů toku neboli meandrů. Kvalitu vody v toku indikuje výskyt některých vodních organismů. Zpravidla jsou to drobní živočichové, které můžete vidět na spodní straně kamenů. Pokud byste objevili pouze nitěnky a larvy pakomárů, jednalo by se o vodu velmi znečištěnou. V těchto místech ale určitě narazíte spíše na blešivce, larvy chrostíků a jepic. Chladná a dobře okysličená voda přeje také výskytu pstruha obecného (Salmo trutta) a lipana podhorního (Thymallus thymallus). Uměle je zde vysazován také pstruh duhový neboli americký (Oncorhynchus mykiss), který jak název napovídá, pochází ze Severní Ameriky. Výskyt zmíněných živočichů ukazuje na čtyřstupňové škále druhý stupeň znečištění Hvozdnice. První stupeň je typický především pro horské bystřiny.

Ledňáček říční (Alcedo atthis), který si pro své nory vyhrabává do nárazových stěn meandrů, zde nachází dostatek potravy. Jeho kořistí je i střevlička východní (Pseudorasbora parva), která v našich tocích není původní. Pochází z Asie. V potoce může konkurovat zákonem chráněným střevlím a v rybníce zase kaprům.

Občas můžete zahlédnout i skorce vodního (Cinclus cinclus), který dokáže pod hladinou obracet kamínky a lovit drobné živočichy.

Alcedo atthis

Alcedo atthis

Řeka Hvozdnice

Řeka Hvozdnice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.058', E 17° 49.846'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz