česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Jankův rybník

Obojživelníci a plazi

Obojživelníci jsou pozoruhodná skupina živočichů. Její název vystihuje schopnost žít ve vodě i na souši. Rozmnožovat se však mohou výhradně ve vodě. V ní se z nakladených vajíček líhnou larvy, které dýchají žábrami a ty jsou pak při proměně v dospělce nahrazeny plícemi. Miliony let se dokázali ubránit obrovskému množství různých nepřátel, např. rybám, žábám, hadům i velkému hmyzu – larvám dravých vážek a potápníkům. Ve svých genech však nemají zakódovanou obranu proti chemickému znečištění vody, a to na mnoha místech zpečetilo jejich osud. Zdejší populace čolka obecného (Triturus vulgaris), zdá se, úspěšně přežívá, rozmnožuje se zde i největší z evropských čolků čolek velký (Triturus cristatus). Pozorováni byli i jedinci rosničky obecné (Hyla arborea) a ropuchy zelené (Bufo viridis). V letní teplé vodě loví svoji kořist užovky obojkové (Natrix natrix).

Netopýři

Hmyzem se živí netopýří, z nichž několik druhů můžeme pozorovat právě v blízkosti Jankovo rybníka. Netopýr vodní (Myotis daubentoniho) loví těsně nad hladinou. Kolem 90 % jeho kořisti tvoří pakomáři a komáři, v menším podílu se v jeho potravě objevují i jiné skupiny hmyzu, včetně larev vodního hmyzu a výjimečně i rybí potěr. Tuto kořist sbírá přímo z vodní hladiny pomocí prodloužených prstů nohou a konzumuje za letu. Spolu s netopýrem lesním neboli netopýrem rezavým (Nyctalus noctulase) se před denním světlem ukrývají v dutinách starých dubů.

Hyla arborea

Hyla arborea

Myotis daubentoniho

Myotis daubentoniho

Jankův rybník

Jankův rybník

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.274', E 17° 50.016'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz