česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Rybník Vrbovec

V případě vzniku slavkovských rybníků bylo využito mokřadů, zarostlých obvykle olšinami, vrbami a topoly, velmi šťastně. Podmáčené plochy zůstaly s hydrofilnějšími rostlinami na okrajích rybníků dosud a v dostatečné míře. Nálety listnáčů a rákosiny zde vytvářejí velmi dobré podmínky pro hnízdění ptactva. Strouhy odvádějící a přivádějící vodu z rybníků zase přispěly ke stabilizaci porostů tvrdého luhu, který je chloubou rezervace.

Ornitofauna

Mokřadní louky s přirozeným náletem listnáčů, spolu s rybníky, jsou jedním z posledních hnízdišť řady ptačích druhů v opavském okrese. Nejčastěji vidíme lysku černou (Fulica atra), pravidelně zde hnízdí kachna divoká (Anas platyrhynchos), polák chocholačka (Aythya fuligula), polák velký (Aythya ferina) a potápka malá (Tachybaptus ruficollis). V posledních letech zde nepravidelně hnízdí labuť velká (Cygnus olor). Vzácností není volavka popelavá (Ardea cinerea), která vyčkává v rákosí na svou rybku, čáp bílý (Ciconia ciconia), velmi vzácně i čáp černý (Ciconia nigra) a volavka bílá (Egretta alba). U rybníků, odkud je pole na dohled, můžeme pozorovat naše dosud běžné druhy dravců. Často tu krouží káně lesní (Buteo buteo) nebo přeletuje poštolka obecná (Falco tinnunculus). V posledních letech v rákosinách hnízdí moták pochop (Circus aeruginosus). Chřástal vodní (Rallus aquaticus), slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) a vzácně bukáček malý (Ixobrychus minutus) žijí skrytě v rákosinách. Ve vodách Hvozdnice loví drobné rybky ledňáček říční (Alcedo atthis).

Fulica atra

Fulica atra

Rallus aquaticus

Rallus aquaticus

Rybník Vrbovec

Rybník Vrbovec

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.486', E 17° 50.290'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz