česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Hvozdnice

Rybník Hvozdnice

Rostliny a živočichové

Přírodovědně nejcennějšími částmi tohoto soukromého rybníka jsou mokřady nad rybníkem a tůňky pod jeho hrází, které jsou ideálním místem pro rozmnožování obojživelníků. Žijí zde ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokani hnědí (Rana temporaria), z nichž mnozí museli cestou ke své tůňce překonat potok Hvozdnici. Na rozdíl od skokanů zelených (Rana esculenta) a skřehotavých (Rana ridibunda), kteří svůj rybník nikdy neopustí. Zajímavá je zde i pobřežní vegetace. Kromě stulíků žlutých (Nymphaea lutea) a leknínů bílých (Nymphaea alba) zde nalezneme celou řadu typických příslušníků vodní květeny. Poměrně mělký rybník s bahnitým dnem umožňuje kořenit kosatcům žlutým (Iris pseudacorus), rdestu plovoucímu (Potamogeton natans), růžově kvetoucímu rdestu obojživelnému (Persicaria amphibia) a lakušníku vodnímu (Batrachium aquatile) s bílými květy. V bahně koření rdest světlý (Potamogeton lucens) a na hladině rybníka se volně vznášejí drobné zelené lístky rostlinek okřehku menšího (Lemna minor) a závitky mnohokmenné (Spirodella polyrhiza), která je na spodní straně červená.

Nymphaea lutea

Nymphaea lutea

Nymphaea alba

Nymphaea alba

Rybník Hvozdnice

Rybník Hvozdnice

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.536', E 17° 50.700'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz