česky english deutsch polski <<<

Naučná stezka Rezavka

Savci PR Rezavka

Vzhledem k různým typům biotopů v PR Rezavka se zde můžeme setkat se savci, kteří jsou vázáni na louky, lesní porosty a vodní plochy.

Netopýr vodní (Myotis daubentoni) se na lov se vydává až za úplné tmy, létá poměrně rychle, 5–20 cm nad vodní hladinou, obvykle v kruzích 20–50. Zvláště v jarním období pak loví i mezi vegetací a v lesích. Kolem 90 % jeho kořisti tvoří pakomáři a komáři. Nejvyšší věk doložený v zahraničí je až 40 let (u nás bylo zatím zjištěno 28 let).

Vydra říční (Lutra lutra) je nejdokonalejším plavcem ze všech šelem, s lehkostí a ladností ve vodě provádějí i nejsložitější obraty. Na řece si vydry zabírají teritoria, která označují pachovými výměšky a trusem na viditelných místech, jako jsou vystouplé kameny, kořeny stromů nebo písečné lavice.

Ježek západní (Erinaceus europaeus) žije, až na období rozmnožování, samotářským životem. Je aktivní v noci, kdy je často slyšet jeho pronikavé funění a dupání, ve dne odpočívá ve svém hnízdě vystlaném trávou a umístěném v méně dostupných místech, např. pod kameny nebo mezi kořeny stromů. Ačkoli je všežravec, dává přednost především živočišné stravě, zvláště pak bezobratlým živočichům, mezi které patří slimáci, žížaly, brouci nebo jiný hmyz.

Myotis daubentoni

Myotis daubentoni

Lutra lutra

Lutra lutra

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.223', E 18° 12.906'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz