česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Rezavka

Rybníkářství v Poodří

Plochá krajina s meandrujícím tokem Odry i jejích přítoků, soustavami starých ramen řeky, trvalými i periodickými tůněmi a mokřady, lužními lesy a mokřadními loukami je obohacena rybníky a rybničními soustavami, které vznikaly od středověku. K velkému rozvoji rybníkářství v nivě Odry dochází po husitských válkách, rybníky jsou budovány všude tam, kde jsou jen trochu vhodné podmínky a jsou zakládány jak feudály, tak městy a vesnicemi, ale i kláštery, kdy ryba je na stole jako postní jídlo. Původně byly rybníky napájeny ze stavů, které byly budovány na řekách, ale pro lepší regulaci přítoku byla postavena koncem 15. století Oderská strouha – Mlýnka. Začíná nad jezem ve Studénce a po 22 km ústí do Porubky v Ostravě. V CHKO Poodří je dnes 58 rybníků. V průběhu jarního a podzimního tahu se na rybnících soustřeďuje velké množství ptáků a rozsáhlé rákosové porosty skýtají mnohé možností ke hnízdění.

Nový rybník

Nový rybník

Nový rybník 2

Nový rybník 2

Volavka s kořistí

Volavka s kořistí

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.155', E 18° 12.098'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz