česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Rezavka

Obojživelníci a plazi

Základní informace

PR Rezavka poskytuje díky mokřadním plochám a Vrbenskému rybníku útočiště mnoha druhům obojživelníků a plazů. Na území PR byli pozorováni: čolek obecný, rosnička zelená, kuňka žlutobřichá, ropucha obecná, skokan zelený, skokan skřehotavý. U rybníka se můžeme setkat s užovkou obojkovou, na loukách se slepýšem křehkým a ještěrkou obecnou.

Rosnička zelená (Hyla arborea) je menší zelená žabka schopná své zbarvení částečně přizpůsobit místu, na kterém se nachází. Všechny prsty má opatřené přísavkami, což jí umožňuje dobře šplhat po stéblech i stromech.

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) je drobná žabka na první pohled připomínající ropuchu, břišní strana je výrazně černo žlutě zbarvená. Na nebezpečí reaguje tak zvaným „kuňčím reflexem“ – nadzvedne přední i zadní končetiny a ukáže výstražně zbarvené břicho.

Slepýš křehký (Anguis fragilis) patří mezi ještěrky, přestože svým vzhledem připomíná spíše hada. V žádném případě není nebezpečný, naopak je užitečný. Jeho potravou jsou totiž slimáci, pochutnává si také na různých druzích hmyzu a především na larvách, hlavně na motýlích housenkách.

Hyla arborea

Hyla arborea

Kuňčí reflex

Kuňčí reflex

Anguis fragilis

Anguis fragilis

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.137', E 18° 12.205'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz