česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Rezavka

Květena PR Rezavka

Jarní aspekt

V lužním lese můžeme velmi dobře pozorovat tzv. jarní aspekt. Jedná se o porost světlomilných vytrvalých rostlin, které vyrostou, vykvetou a zaplodí časně na jaře, ještě před olistěním stromů. Poté odumřou a jejich nadzemní část v létě již není patrná. Takto využívají dostatku světla, který je v lesích před olistěním. Mezi tyto rostliny, které můžeme pozorovat v PR Rezavka patří například sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), orsej jarní (Ficaria bulbifera), křivatec žlutý (Gagea lutea), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis) a dymnivka dutá (Corydalis cava).

Chráněné druhy

Mimo již jmenované sněženky najdeme v PR Rezavka silně ohrožený kruštík polabský (Epipactis albensis), krásně kvetoucí lilii zlatohlávek (Lilium martagon) a ohrožený kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). V luhu roste také nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které řadíme mezi druhy regionálně významné.

Ficaria bulbifera

Ficaria bulbifera

Gagea lutea

Gagea lutea

Corydalis cava

Corydalis cava

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.778', E 18° 12.500'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz