česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Rezavka

Lužní les

Základní informace

Lužní les patří k druhově nejrozmanitějším ekosystémům u nás, s trochou nadsázky jej můžeme přirovnat k tropickému pralesu. Hlavním znakem lužního lesa je přítomnost vodního toku nebo velkého množství podzemní vody v jeho blízkosti. Po letních deštích se z tohoto území může stát prakticky neprostupná džungle plná malých močálů, popínavých rostlin, hmyzu a zpívajících ptáků.

Stromy

Lužní lesy se dají rozdělit podle toho, jak je postihují občasné záplavy. Pokud jde o místa zaplavovaná často a na delší dobu, hovoří se o tzv. měkkém luhu – nejlépe se tu daří vrbám a topolům (od jejich měkkého dřeva je to pojmenování „měkký luh“). Na místech, kde záplavy netrvají tak dlouho a půda je celkově sušší, se setkáte s duby, jasany, lípami, javory a jilmy – pak jste se ocitli v tzv. tvrdém luhu. Ovšem složení lužních lesů v podobě, jak je známe dnes, již bylo ovlivněno člověkem a jeho činností. Lesy v PR Rezavka tvoří komplex jilmových doubrav s dominantním dubem letním (Quercus robur) a jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), často se v porostech vyskytuje lípa srdčitá (Tilia cordata). V okrajových prosvětlených partiích roste střemcha hroznovitá (Prunus padus). Z regionálně silně ohrožených druhů se vyskytuje jilm habrolistý nazývané také ladní korkový (Ulmus minor).

Prunus padus

Prunus padus

Rezavka

Rezavka

Rezavka 2

Rezavka 2

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 47.780', E 18° 12.688'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a
28. října 117, Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz